Wat houdt het in?

Het HACCP-systeem biedt duidelijke uitleg over hygiëne in de horeca. De basis van het systeem bestaat uit 7 basisprincipes:

1. Een gevaren analyse.

2. Critical Control Points (CCP’s) vaststellen (waar kunnen gevaren ontstaan?).

3. Het stellen van normen en grenzen aan de CCP’s, welke niet overschreden mogen worden.

4. Zorg voor een controlesysteem, waarin beschreven staat wanneer medewerkers in je bedrijf een controle uitvoeren, hoe dit gedocumenteerd wordt, en in welke mate van frequentie dit gebeurt.

5. Het instellen van maatregelen die genomen zullen worden wanneer een CCP overschreden wordt.

6. Toets het HACCP-systeem periodiek om de efficiëntie bij te houden.

7. Het documenteren van het HACCP-systeem, leg hierbij alle aanpassingen vast.

Waarom moet het HACCP-systeem in de horeca gewaarborgd worden?

Horecabedrijven dienen zich aan de HACCP normen te houden om besmetting tegen te gaan, bij zowel je gasten als bij je personeel. Hygiëne binnen horecabedrijven is hierin van groot belang. Namens de overheid houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht en doet het inspecties. Het is dus belangrijk om een HACCP horeca plan op te stellen. Hierbij is echter veel tijd en kennis nodig. Daarom kiezen veel bedrijven voor het volgen van goedgekeurde hygiënecodes, in plaats van het opstellen van een eigen plan. Dit zorgt er bovendien voor dat je aan de wettelijke eisen voldoet.

Horeca software

Het registreren en bijhouden van de administratie kan eenvoudiger zijn bij het gebruik van software. Er zijn diverse oplossingen om het HACCP horeca goed te laten werken. Meestal werken deze applicaties ook op smartphones en andere apparaten, waardoor het registreren van bepaalde taken minder omslachtig wordt.